STIHL Sponsorships

Brad Delosa STIHL® TIMBERSPORTS®

Brad Delosa STIHL® TIMBERSPORTS®

World Champion at the STIHL® TIMBERSPORTS® World Championship 2013 in Stuttgart, Germany.